Bygnings
historie I

Byg historie 1


Gjorslev Gods solgte Bredeløkke i 1914 til forpagter Peter Hvidberg, som allerede vidresolgte gården til M.F. Seyer-Hansen, med overtagelse den 15. marts 1916

I 1917 blev hestestalden renoveret med nyt træværk, der bestod af overflødigt egetømmer fra den daværende stenlade.

1918 - Frontispice på hovedbygningen mod syd, delvis nyt tagtømmer med tegltag, glaseret sort mod syd og rødt mod nord. Tre gæsteværrelser blev indrettet i forntispicen.

1922 - Så godt som ny hejselade (Bryels system) blev købt på auktion på Lindersvold, der på det tidspunkt blev udstykket. NEdtagning og genopsætning. Alt blev kørt hertil på hestevogne.