Bygnings
historie II


Historie2


Bygning31933 - Den 21. november om morgenen mellem kl. 05.00 og 06.00 nedbrændte den gamle stenlade, kostald, hestestald, vognskur og fodermester bolig.

1934 - Et travlt byggeår. Nye bygninger blev tegnet af arkitekt Hallelev fra Haslev. Staldene blev forhøjet med en muret trempel samt eternit på taget. Midt gennem kostalden blev den store, hvælvede portåbning ført hen over hovedindkørslen. Kostalden´s indre blev stort set bevaret. Den dobbelte række køer fra porten´s plads blev flyttet mod øst, og selve bygningen blev forlænget, således at den blev sammenbygget med hejseladen