Agro Prisen
2004       Peter Seyer-Hansen modtog Agro Arkitekt Prisen i 2004

I
1994 indstiftedes "Agro Arkitektur Prisen" til anerkendelse af god arkitektur i dansk landbrugs-byggeri: Landscenteret, Byggeri og Teknik tog initiativet og varetager sekretariatsfunktionen ved-rørende annoncering, bedømmelseskomiteens arbejde, den årlige prisoverrækkelse og præsentation af de præmierede projekter i brochure og en vandreudstilling.

Landbruget som helhed er en mægtig bygherre, og de enkelte byggeprojekter sætter som regel deres tydelige og afgørende præg i det danske landskab. Interessen for gårdens udseende og deres pla-cering i landskabet er stigende i disse år.
Agro Arkitektur Prisen skal støtte denne interesse og opmuntre landmændene til en bedre arkitektur til glæde for familie, medarbejdere, naboer og forbipasserende.

Prisen, der kan deles i flere portioner, går til landmænd eller bygherre, som de seneste år har gjort noget særligt for at forskønne deres gårde. Der kan være tale om nybyggeri, renovering, restaurering eller beplantning omkring gården.

Den enkelte bygning og dens detaljering er væsentlig for vurderingen af arkitekturen, ligesom der i bedømmelsen bliver lagt vægt på helhedsindtrykket af gården i forhold til omgivelserne.

Prisen uddeles én gang årligt. Den består af et diplom og et pengebeløb.                                             Klik på ovenstående billede for
                                                               at hente pjecen