Gården
Bredeløkke
II

Port
Mark1
Mergelgrav


Udover at være bindeled mellem de to gårde er markvejen og allébeplantningen et aksialt styrende element, som præcist tager sit udgangspunkt i portåbningen ind til Bredeløkke.

Som det fremgår af oversigtskortet, (se kort her ) er der en fremadrettet helhedstænkning i markfeltets form og placering, tilpasset moderne og GPS-styret markdrift (positionsbestemt plantedyrkning) efter rækkedyrkningsprincippet. På trods af rationaliteten og den løbende optimering er der også givet plads til spændende beplantning i marklandskabet.

Omkring de mest værdifulde og velbevarede af de mange mergelgrave, som har ligget spredt i mark felterne, er etableret solide beplantninger, der med tiden vil komme til at fremstå som markante trægrupper i det åbne landskab.